Opetusjärjestelyt

Luokat esikoulu-7

Alakoulumme Suomi-luokalla opiskellaan esikoulusta 7. luokkaan suomalaisen luokanopettajan johdolla. Valtaosa oppiaineista opiskellaan suomeksi (äidinkieli, matematiikka, ympäristöoppi, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, oppilaanohjaus). Taito- ja taideaineet opiskellaan yhdessä skandinaavisen koulun oppilaiden kanssa englanniksi tai ranskaksi. Vieraita kieliä opettavat kohdekieltä äidinkielenään puhuvat opettajat.

Luokat 8-9

Luokilla 8-9 opetuksesta vastaavat aineenopettajat, ja opetusryhmä koostuu suomalaisen koulun ja skandinaavisen koulun oppilaista. Opetuskielinä käytetään sekä suomea, ruotsia, englantia että ranskaa. Suomalaisen koulun oppilaiden opetus noudattaa Suomen opetussuunnitelmaa.

Ruotsiksi opiskelevat oppilaat

Ruotsiksi opiskelevat suomalaiset oppilaat opiskelevat pääasiassa skandinaavisen koulun opetusryhmissä. Opetus noudattaa kuitenkin suomalaista opetussuunnitelmaa.