Koulun esittely

Ainutlaatuinen ulkosuomalainen koulu, jossa yhdistyvät yhteisöllisyys, yksilöllisyys ja kansainvälisyys.

Yhteisöllisyys

 • Koulussamme on vahva me-henki ja yhteenkuuluvuuden tunne, mikä helpottaa sopeutumista ja ehkäisee kiusaamista.
 • Suomalaisella ja skandinaavisella koululla on yhteiset järjestyssäännöt. Koulun tukioppilaat toimivat aktiivisesti koulukiusaamista vastaan yhdessä koulun aikuisten kanssa. Koulussamme on nollatoleranssi kiusaamiseen.
 • Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja päättämään koulunkäyntiin liittyvistä asioista.
 • Joka vuosi vietämme mm. Suomen itsenäisyyspäivää, Lucian päivää ja St. Nicolaksen juhlaa. Keväisin kampuksen koulut järjestävät yhdessä monien tapahtumien Kampuspäivän.

Yksilöllisyys

 • Pienet ryhmäkoot ja ammattitaitoiset opettajat takaavat jokaisen oppilaan yksilöllisen huomioimisen.
 • Seuraamme koulussamme kolmiportaisen tuen mallia, ja pystymme vastaamaan myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. Koulussamme työskentelee pätevä erityisopettaja.

Kansainvälisyys

 • Suomalaisia oppilaita on peruskoulussa vuosittain noin 10. Kampuksellamme on kuitenkin oppilaita yhteensä noin 400, joten jokaiselle löytyy ikäistänsä seuraa.
 • Eri koulujen oppilaista koostuvat opetusryhmät ja yhteiset tapahtumat luovat kouluumme kansainvälisen ilmapiirin.

Koulumme tarjoaa myös

 • Koulupäivän aikana tarjotaan lämmin ruoka. Monipuoliset ja terveelliset ateriat valmistetaan koulun omassa keittiössä. Kouluruokailu sisältyy koulumaksuun.
 • Skandinaavinen koulu järjestää kampuksellamme kerhotoimintaa. Tarjolla on erilaisia liikunta- ja pelikerhoja sekä mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen.
 • Kouluumme pääsee kulkemaan myös koulubussin kyydillä. Koulukyyti on maksullinen. Lisätietoja antaa koulusihteeri Mette Österberg.
 • Luokilla 4-9 oppilaat pääsevät joka vuosi kolmen päivän leirikouluun. Kouluvuoden aikana järjestetään myös erilaisia retkiä.
 • Koulun tiloissa on koulukirjasto, josta oppilaat voivat lainata lukemista eri kielillä. Kirjastokäynnit ovat myös osa opetusta.